WYBIERZ, POZYSKAJ I ROZLICZ DOTACJE Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ!

Programy operacyjne 2014-2020

  • W perspektywie finansowej 2014-2020 zaplanowano programy na poziomie krajowym oraz regionalnym, tj. na poziomie 16 województw.